Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace strategie realizace Smart Administration

Název projektu: Aktualizace strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MV ČR 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00034

Projekt ukončen: 30. 4. 2013

Projekt je charakteristický vysokou mírou inovativnosti, systematičnosti v přístupu k řešené problematice a zároveň klade vysoký důraz na udržitelnost a má pozitivní vliv na všechny vrcholy hexagonu veřejné správy, což jed dáno i charakterem řešených výstupů.

Hlavní cíl projektu:

 Zajištění dlouhodobé udržitelnosti národní politiky v oblasti SA prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“ včetně vytvoření navazujících segmentových koncepcí a strategií potřebných pro realizaci rozvojových opatření v oblasti Smart Administration (dále jen SA), případně i další související dokumentace

Doplňkové cíle projektu:

Implementace metodiky pro finanční řízení rozvojových projektů v oblasti SA včetně nástroje pro podporu řízení a monitoringu těchto projektů, což přímo souvisí s monitoringem realizovaných opatření souvisejících s implementací aktualizované Strategie realizace SA

Cílová skupina:  Státní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci

Ministerstvo jako koordinátor pro řešenou oblast zajišťuje zpracování celkové koncepce projektu a zároveň zajišťuje cílenost realizovaných opatření.

Ostatní organizace získají vhodný nástroj pro potřeby řízení svých rozvojových činností.

Předmět projektu jsou následující aktivity:

  • Revize Strategie realizace SA a formulace doporučení na další související dokumentaci v oblasti SA

Cílem aktivity je aktualizace Strategie realizace SA, aby reflektovala aktuální potřeby v oblasti realizace rozvojových opatření ve veřejném sektoru.

Výstupy aktivity:

Vyhodnocení implementace strategie Smart Administration (1,27 MB) - (01/2012)

Problémová analýza Smart Administration (pdf, 852 kB) - (11/2012)

Evaluace SA (zip, 1,33 MB)

Metodika mapování závislosti projektů SA (zip, 7,85 MB)

  • Zpracování segmentových strategií s dopadem do organizací Veřejného sektoru

Cílem aktivity je vytvoření segmentových strategií pro vymezených 5 segmentů veřejné správy včetně implementačních dokumentů. 

Výstup aktivity:

Segmentová strategie (zip, 630 kB)

  • Vytvoření metodiky finančního řízení rozvojových projektů ve veřejném sektoru a její pilotní implementace

Cílem aktivity je vytvoření a následné otestování metodiky finančního řízení projektů ve veřejném sektoru vč. modelu umožňující faktickou realizaci této metodiky v praxi a pilotní implementace metodiky na rozvojových projektech MV ČR.

Výstup aktivity:

Příručka finančního řízení (zip, 1,86 MB)
V rámci udržitelnosti výstupů bude příručka v pravidelných intervalech aktualizována.

Tabulka - přehled udržitelnosti (xlsx, 59 kB)

  • Řízení a administrace projektu

Tato aktivita má charakter podpůrné administrativní činnosti, jejímž úkolem je především zabezpečit řádný chod projektu.


Webová prezentace konference projektu
 

Spolupráce s VŠE

 

vytisknout  e-mailem