Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CMS

Název projektu: Centrální místo služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy 

Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05995

Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (dále jen KIVS) primárně slouží ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy (dále jen VS). KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb (dále jen CMS), které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy (dále jen ISVS) a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí, např. sítí Evropské unie.


Hlavní cíle projektu:

Centrální místo služeb (dále jen CMS) vytvoří základní stavební prvek celé KIVS. Bude realizovat služby pro výměnu dat a služeb mezi jednotlivými ISVS, resp. bude umožňovat, aby každý pracovník VS prostřednictvím služeb CMS získal efektivnější přístup k informacím.

Jedná se o zjednodušení služeb veřejné správy pro občana jednak přenesením povinnosti shromažďovat a předkládat informace dostupné v různých informačních zdrojích státu z občana na orgány veřejné správy a jednak možností vyřídit různé agendy z jednoho místa.

CMS bude tvořit geograficky redundantní informační a komunikační infrastruktura, která slouží k řízenému bezpečnému propojování subjektů veřejné a státní správy mezi sebou a ke komunikaci těchto subjektů s jinými subjekty ve vnějších veřejných či neveřejných sítích, jako jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU (TESTA-II, s-TESTA, dále jen TESTA, Extranet EU).

vytisknout  e-mailem