Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ERP

ERP
 
Název projektu: Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů (ERP)
 
Registrační číslo: CZ.1.04./4.1.00/A3.00005
 
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro systém efektivního profesního rozvoje a posílení kompetencí cílových skupin ve specifických oblastech činnosti MV ČR a PČR.
 
Dílčí cíle jsou:
  • realizace souvisejících analýz,
  • vytvoření specializovaných vzdělávacích kurzů a tréninků, metodik a různé formy výukových materiálů (e-learningové kurzy, kurzy, školení a videospoty), pilotní ověření správnosti obsahu a formy kurzů,
  • proškolením interních lektorů podpořit následné vzdělávání dalších specialistů cílových skupin,
  • zvýšení profesní jistoty, motivace a personální stabilizace lidských zdrojů u proškolené cílové skupiny,
  • proškolením cílové skupiny přispět ke snížení psychické zátěže a konfliktních situací při výkonu jejich práce.
  •  
Předmětem projektu je proškolení cílové skupiny, specialistů a lektorů formou vzdělávacích kurzů a tvorba metodik pro následné vzdělávání cílové skupiny. 
 
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadu a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.
 
Projekt je nutné realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v uvedeních oblastech klíčových aktivit projektu a zejména k rostoucím nárokům na vzdělávání specialistů.
 
Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita řeší problematiku podpory rozvoje znalostí specialistů (zaměstnanci MV ČR, příslušníci Policie ČR) a zaměstnanci orgánů Územních samosprávních celků – krajských, obecních a městských úřadů) v oblasti prevence kriminality.
 
Klíčová aktivita podporuje rozvoj znalostí a multikulturních kompetencí cílové skupiny při práci s menšinovými komunitami.
 
Klíčová aktivita podporuje vytvoření metodických manuálů a instruktážních video-spotů pro příslušníky Policie ČR – interní lektory, styčné důstojníky pro menšiny (dále SD) a členy jejich pracovních skupin (specialisty pro menšinové komunity) – v oblasti práce s menšinovými komunitami jako podpory rozvoje jejich znalostí při práci s menšinami.
 
Klíčová aktivita podporuje rozvoj znalostí příslušníků a zaměstnanců Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR při zpracování znaleckých výstupů, které se využívají při odhalování trestných činů.
 
Klíčová aktivita podporuje rozvoj znalostí specialistů Policie ČR v oblasti implementace, správy a využívání informačních technologií.
 
Klíčová aktivita podporuje vytvoření systému manažerského vzdělávání včetně metodik pro lektory manažerského vzdělávání, rozvoj manažerských znalostí a dovedností cílové skupiny, zdokonalení lektorských dovedností lektorů manažerského vzdělávání a zlepšení kvality řízení proškolením cílové skupiny.
 
Klíčová aktivita podporuje rozvoj znalostí specialistů – psychologů, krizových interventů a dalších příslušníků Policie ČR při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a s oběťmi násilných trestných činů.

vytisknout  e-mailem