Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KIVS

Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (dále jen „KIVS“) je založená na Koncepci KIVS schválené usneseními vlády č. 1156, č. 1270, č. 1453.

Základ budované infrastruktury je Centrální místo služeb. Zajišťuje vzájemné řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS.

Nová koncepce KIVS připravená na přelomu let 2006 a 2007 a uvedená do života v roce 2007 šetří daňovým poplatníků prostředky v řádu stovek miliónů korun. Těchto celkových úspor je dosahováno při současném kvantitativním a kvalitativním nárůstu rozsahu služeb. Celý koncept zároveň stále více posiluje procesy koordinace jednotlivých složek veřejné správy při rozvoji komunikační infrastruktury s cílem budování a rozvoje prostředí pro podporu služeb veřejné správy při efektivním vynakládání prostředků a využívání dostupných zdrojů státu. Nová koncepce je přijata na čtyřleté období do roku 2011, v jehož průběhu lze očekávat další výrazné úspory a to zejména v důsledku zavedené konkurence poskytovatelů služeb, koordinace rozvoje a odstraňování komunikačních bariér mezi složkami veřejné správy a postupnou migrací na perspektivní a nákladově efektivnější koncepčně technologická řešení.

vytisknout  e-mailem