Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KOMP

Název projektu:
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR (KOMP)
 
Registrační číslo: CZ.1.04./4.1.00/A3.00001
 
Cílem projektu KOMP je podporovat rozvoj a zvyšovat efektivitu a kvalitu procesního a projektového řízení ve veřejné správě. Díky naplňování klíčových aktivit projektu dojde k prohlubování znalostí a zvyšování kompetencí cílové skupiny.
 
 
Hlavní cíl projektu:
V průběhu realizace projektu bude na MV ČR (v rámci Oddělení programového řízení) vytvořeno kompetenční centrum na podporu metodického, procesního a projektového řízení. Centrum bude poskytovat metodickou a odbornou pomoc při přípravě a realizaci projektů na MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR. Dále bude zabezpečovat školicí programy a certifikovaný kurz pro cílovou skupinu. Vytvořené centrum bude zapojeno do realizace všech fází projektů v resortu, a to jak do přímého řízení, tak i do zpracovávání metodických postupů a standardů.
 
 
Dílčí cíle projektu:
  • vytvoření kompetenčního centra na podporu procesního a projektového řízení a poskytování metodické a odborné pomoci při přípravě, realizaci a řízení projektů na MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR
  • zapojení vytvořeného centra do realizace všech fází projektů v resortu a to jak do přímého řízení, tak i do zpracovávání metodických postupů a standardů
  • realizování školicích programů a certifikovaného kurzu pro cílovou skupinu dle KA projektu
  • vytváření metodik, připomínkování dokumentů a postupů souvisejících s oblastí procesního a projektového řízení a jejich uvádění do povědomí zaměstnanců resortu s cílem následného využití v praxi
 
Cílová skupina:
Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci
 

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Podpora procesního a projektového řízení na MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR
Cílem je zajištění efektivní a kvalitní realizace projektů realizovaných na MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR, podpora procesního a projektového řízení. Klíčová aktivita zahrnuje následující oblasti:
  • koordinace a monitorování stavu projektů
  • komplexní zajištění realizace projektů Oddělení programového řízení
  • koordinace činností, metodická a odborná podpora jednotlivým projektovým týmům
  • zajišťování podkladů a vydávání stanovisek k novým projektům MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR 
Klíčová aktivita 02 - Školicí programy efektivního řízení na MV ČR
Cílem aktivity je další rozvoj zaměstnanců resortu MV ČR zapojených do realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU a jejich lepší vybavenost znalostmi a dovednostmi.

Vzdělávaní proběhlo v těchto školicích programech:
Klíčová aktivita 03 - Metodická podpora pro realizaci projektů
Předmětem KA03 je zejména udržovat aktuálnost stávajících metodik a navrhovat nové metodiky a nástroje pro řízení projektů s dopadem na efektivnější řízení projektů a splnění jejich cílů v požadované kvalitě.
 
Metodicky podporovat zaměstnance realizující konkrétní projekt v jeho životním cyklu k jejich kvalitnímu naplňování rolí při řízení projektů.
 
Klíčová aktivita 04 - Certifikovaný kurz PRINCE2 Foundation
Klíčová aktivita podpoří zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců zapojených v projektovém cyklu formou certifikovaného vzdělávacího kurzu, s možností složení certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation. Tento certifikovaný kurz je specifický a svým obsahem se odlišuje od běžných vzdělávacích aktivit.

 

vytisknout  e-mailem