Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OSVĚTA

Název projektu : Osvěta - Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00007
 
Projekt ukončen: 31. 7. 2013

Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení přenosů zkušeností a informací zaměřených na Smart Administration (dále jen SA) směrem k zástupcům veřejné správy a vychází z identifikovaných cílů, které jsou navázány na zjištěné nedostatky v oblasti implementace SA v organizacích veřejné správy.


Hlavní cíl projektu: 

 
Podpora zvyšování povědomí o realizaci strategií navázaných na implementaci SA ve veřejné správě.


Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení povědomí o SA
  • zajištění průběžného předávání informací směrem k zástupcům cílové skupiny o problematice SA
  • sjednocení systému řízení implementace SA ve veřejném sektoru

Cílová skupina:

Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci


Předmětem projektu jsou následující aktivity: 

  • Nastavení systému přímé komunikace a distribuce dat – systém řízení SA
Cílem aktivity je zajištění přímé distribuce informací z oblasti SA. Obsahem vytvořených materiálů bude především prezentace základních informací o Smart administration a o výstupech dosažených v projektech MV ČR.
 
V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny Osvětové materiály v oblasti implementace Smart Administration ve formě letáku, příruček a CD, které byly distribuovány směrem k cílové skupině. Manuál Osvěty (pdf, 458 kB), Osvěta - leták (pdf, 156 kB)
 
  • Konference
Cílem aktivity je poskytnout maximálnímu počtu zástupců cílové skupiny relevantní informace o plánovaných aktivitách v oblasti SA, kam také spadají základní registry MV ČR
 
Informace o konferencích, které proběhly.
 
  • Nastavení systému zpětné vazby
Cílem aktivity je získat zpětnou vazbu cílové skupiny nastavením systému zpětné vazby a zároveň identifikaci případných doporučení pro jejich restrukturalizaci.
 
  • Funkční model a zajištění publicity
Cílem aktivity je zajištění bezproblémového chodu projektu prostřednictvím jeho dostatečného personálního zajištění a hmotného zabezpečení.


  •  Seminář
Aktivita bude navazovat na dílčí cíl projektu „zvýšení povědomí o SA“. V rámci KA bude uspořádán seminář pro úředníky státní správy na témata např. informace o průběhu implementace SA, benchmarking projektových kanceláří, metodika PRINCeGON v území, projektové řízení.

Informace ze semináře, který proběhl.

 

vytisknout  e-mailem