Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PROŘÍZ

Název projektu:

Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů - standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích. Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00033
 
Projekt ukončen: 31. 3. 2013
 
Cílem projektu je zkvalitnit systém řízení projektů realizovaných Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím nastavení systému vzdělávání zaměstnanců zařazených do projektového cyklu a vytvoření podpůrných materiálů pro potřeby jejich orientace v dané problematice. 


Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je nastavení systému rozvoje lidských zdrojů v oblasti projektového řízení na MVČR prostřednictvím pilotního proškolení vybraných zaměstnanců a nastavení kompetenčního modelu zaměstnanců zapojených do procesu přípravy a realizace projektů a to nejen těch spolufinancovaných z EU. 


Dílčí cíle projektu:

  • zkvalitnit a zefektivnit řízení projektů,
  • zvýšit kompetence členů projektových týmů,
  • zajistit optimální nastavení systému pro potřeby přenosu příkladů dobré praxe,
  • nastavit systém udržitelnosti projektů, 


Cílová skupina:

Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci.


Předmětem projektu jsou následující aktivity:
 

1. Analýza personálního potenciálu a sestavení kompetenčního modelu zaměstnanců zapojených do projektového řízení 

V rámci této aktivity byl vytvořen kompetenční model, jehož cílem a funkcí je upřesnění požadavků na konkrétní definované projektové role, navrhnout jejich rozvoj na základě hodnocení jednotlivých zaměstnanců a napomoci prosazovat projektové řízení v prostředíministerstva vnitra a jím zřízených organizací.
 
Kompetenční model  
 

2. Realizace vzdělávacích seminářů Finanční řízení a kontrola a Audit při realizaci projektu  

Cílem realizace aktivity je proškolení zaměstnanců MVČR a jím řízených organizací v oblasti projektového řízení a tematicky zaměřené na oblasti Finančního řízení a kontrole projektu a Auditů při realizaci projektů, v souladu s nastavenou interní metodikou projektového řízení.
 
Vzdělávací semináře byly realizovány ve dvou bězích – první běh jarní a druhý běh podzimní.
 
První běh - jarní vzdělávacích seminářů květen–červen 2012  
Druhý běh - podzimní vzdělávacích seminářů září–říjen 2012  
 
 
3. Vytvoření příručky pro realizátory projektů z řad zaměstnanců MV ČR 
 
Cílem koordinační příručky bylo vytvořit jednotný manuál funkčních vazeb mezi jednotlivými řešiteli a soustředit výstupy tohoto projektu, realizovaného OPŘ MV ČR v rámci OP LZZ v letech 2011–2013 do jednoho materiálu.

Příručka pro realizátory projektů EU z řad zaměstnanců MV ČR (pdf, 9,5 MB)
Přílohy k příručce

vytisknout  e-mailem