Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru

Název projektu: Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00001

Projekt ukončen: 30. 9. 2012

Projekt podporuje zavádění a zvyšování standardů kvality projektového řízení ve veřejném sektoru, flexibility procesů souvisejících s projektovým řízením a kvalitu řízení projektů. Projekt rozvíjí spolupráci v oblasti projektového řízení, centralizuje koordinaci metodologie implementace projektového řízení a zajišťuje vzdělanost zaměstnanců veřejné správy (dále jen VS), v oblasti projektového řízení.

Hlavní cíl projektu:  Podpora zavádění standardů projektového řízení v organizacích VS zvyšování flexibility veřejné správy a podpora kvality řízení projektů s důrazem na implementaci Smart Administration (dále jen SA)


Dílčí cíle projektu:

 • zvýšení informovanosti zástupců cílových skupin o požadavcích na implementaci principů projektového řízení
 • implementace strategických dokumentů a projektů zaměřených na projektové řízení v regionech a na ústředních orgánech státní správy
 • zvýšení absorpční kapacity v projektech zaměřených na SA
 • vytvoření standardů vzdělané veřejné správy, včetně vytvoření standardů vzdělávání zaměstnanců VS v oblasti projektového řízení
 • zvýšení elektronizace VS – podpora projektů zaměřených na e-Government 


Cílová skupina:
 

Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci


Předmět projektu jsou následující aktivity:

 • Nastavení systému přímé komunikace a distribuce dat – systém řízení SA

Cílem aktivity je zajištění bezproblémového průběhu projektu v souladu se stanovenými indikátory a jeho zaměřením.

 • Integrace projektové kanceláře do struktur Ministerstva vnitra

Cílem aktivity je zajištění personálního pokrytí projektové kanceláře (dále jen PK), jejíž převážná část kompetencí bude směřovat na podporu rozvoje řízení projektů připravovaných MV ČR.

 • Vytvoření portálu se zaměřením na podporu projektového řízení, interní komunikace a centralizace řešení projektů

Cílem aktivity je vytvoření portálu, jakožto komunitní sítě, která bude online přístupná řešitelům implementace PK a těm, kteří budou chtít do svých úřadů tuto kancelář integrovat a zpracovat Analýzu potřeb organizací územní veřejné správy v oblasti SW podpory projektového řízení

 • Nastavení procesů a zavedení systému řízení kvality projektové kanceláře a koordinace řízení vůči zpracovatelům projektů – nastavení pólů rozvoje v projektech a zavedení jejich centrální koordinace

Cílem aktivity je zefektivnění hlavních i vedlejších procesů a zajištění implementace způsobů řízení kvality do organizací veřejné správy.

 • Analýza stavu implementace Smart Administration a vytvoření metodiky aktualizace projektů a strategií zaměřených na Smart Administration a jejich zavedení do praxe

Cílem aktivity je zhodnocení současného stavu implementace Smart Administration (dále jen SA) s důrazem na projektové řízení ve veřejné správě.

 •  Síťování projektových kanceláří v organizacích veřejné správy a vytváření podmínek pro jejich vznik

Cílem aktivity je nastavení systému sdílení příkladů dobré praxe s důrazem na cílení podpory rozvoje projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.

 • Sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí

Cílem aktivity je zajištění maximálního možného přenosů informací k zástupcům cílových skupin.

Informace o uskutečněném Koordinačním setkání - konferenci zde

 • Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů s implementace projektové kanceláře v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení.

Cílem aktivity je nastavení systému hodnocení efektivity a kvality procesů souvisejících z projektovým řízením v organizacích veřejné správy.

Zpráva o průběhu benchmarkingu projektových kanceláří

 •  Rozvoj a zefektivnění řízení lidských zdrojů zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu

Cílem aktivity je zvýšení kompetence a dovednosti všech zaměstnanců projektové kanceláře MV ČR, kteří budou mít na starosti koordinaci přenosu řízení kvality a efektivity veřejné správy směrem k organizacím veřejného sektoru.


Výstupy projektu:

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA faze 1 a 3 (pdf, 3,87 MB)
Analýza stavu implementace a řízení projektů SA faze 2 (pdf, 5,41 MB)
Analýza stavu implementace a řízení projektů SA faze 4 (pdf, 692 kB)
Metodika integrace projektových kanceláří v organizacích veřejného sektoru (pdf, 583 kB)
Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (pdf, 627 kB)
Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů z implementace PK v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení (pdf, 2,28 MB)
Přehled stávajících tematických oblastí, jejichž realizace bude předpokládat projektové řízení (pdf, 1,65 MB)
Síťování projektových kanceláří v organizacích veřejné správy (pdf, 707 kB)
Vytvoření návrhu začlenění OPŘ do struktur implementace Smart Administration (pdf, 723 kB)
Portál www.smartadministration.cz

vytisknout  e-mailem