Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uživatelská standardizace ESS

Název projektu: 

Uživatelská standardizace procesů a dat v oblasti elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/64.0002 


Hlavní cíl projektu:
 

Hlavním cílem projektu byla standardizace způsobu implementace a provozování elektronické spisové služby a elektronických archivů a vytvoření jednotící normativní základny nad rámec stávajícího technického standardu správy dat. 


Dílčí cíle projektu:
 

  • nalezení a kodifikace vhodného normativního základu pro sjednocení práce v elektronických systémech spisové služby a elektronických archivech nejen na technické bázi, která je dnes řešena Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, ale zejména v rovině procesní a v rovině řízení a standardů kvality těchto systémů v jejich konkrétních implementacích,
  • zmapování hlavních standardů, posouzení jejich vhodnosti v kontextu státní správyČR a posouzení možnosti jejich využití, přizpůsobení a implementace v rámci ČR,
  • zvolení a zpracování metodického rámce, který byl využit pro doplnění a rozšíření stávajících regulatorních předpisů a realizování interní metodiky pro resort MVČR, která mimo jiné spočívala v doplnění či rozšíření Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby,
  • nastavení přípravy implementace metodiky/standardu v rámci úřadů centrální státní správy a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dle §50 zákona č.499/2004 Sb. formou konferencí pro zástupce cílové skupiny. 


Cílová skupina:

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci. 


Předmětem projektu byly následující aktivity:
 

1. Zmapování a analýza standardů a norem v oblasti digitální archivace a spisové služby včetně uživatelských standardů
 
Cílem KA01 bylo zmapování hlavních standardů, posouzení jejich vhodnosti pro centrální státní správu a možnosti jejich využití pro začlenění nebo rozšíření normativních pravidel v této oblasti (především pak doplnění či rozšíření Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby). Předmětem mapování byly především mezinárodně uznávané normy a standardy v dané oblasti s důrazem na jejich aplikovatelnost i v oblasti mezinárodní standardizace a sjednocení přístupu k elektronickým systémům spisové služby a elektronickým archivům v rámci EU.
 
Zmapování hlavních standardů (pdf, 1,6 MB) 
 
2. Volba metodického rámce, jeho začlenění do regulatorních předpisů a podpora Implementace
 
Cílem KA02 bylo zvolení metodického rámce, který bude využit pro doplnění a rozšíření stávajících regulatorních předpisů. V rámci KA02 byla v první řadě realizována interní metodika pro resort MVČR a následně byla rozpracována do formy doplnění/rozšíření Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
 
Výběr metodického rámce (pdf, 1,5 kB)

3. Workshopy a školení
 
Klíčová aktivita 03 byla zaměřena na podporu implementace nového standardu v rámci úřadů centrální státní správy formou workshopů/školení realizovaných zejména pro cílové skupiny z řad resortu MV ČR: Národní archiv a státní oblastní archivy a další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby (odborné úseky MV ČR).
 
Podpora implementace nového standardu (pdf, 367 kB)
 
Fotogalerie
 
Udržitelnost projektu (xls, 37 kB)

 
Projekt byl ukončen k 31. 3. 2012.
 

 

vytisknout  e-mailem